Vi Unge

 

VI UNGE

 

Vi Unge (eller hvad bladet igennem tiden er blevet kaldt) har været i handelen siden 1958, først som Filmjornalen med hovedvægt på lm og lm- stjerner. Med den engelske musikbølge og den svigtende interesse for biografer i begyndelsen af 60’erne skiftede bladet indhold. Hvor man tidigere omtalte musikidoler, når de i lige så høj grad var filmidoler f.eks. Frank Sinatra og Elvis Presley, blev hovedvægten nu lagt på musikidolerne. Samtidig med tilpasningen til den nye situation på idolmarkedet, skiftede bladet navn til Vi Unge, et forsøg på at knytte kontakten til målgruppen, og samtidig en titel, der gav mulighed for en hvis fleksibilitet i emnevalg.

I november 1972 undergik bladet en forandring. Det blev overtaget af a/s Sabroes Forlag, der også udgiver fag- og specialblade på ere områder, man forbedrede lay-out og papirkvalitet, skiftede navn til Nyt Vi Unge for at understrege forandringen og kørte en intensiv reklamekampagne, hvilket alt sammen resulterede i en stor oplagsfremgang, således at bladet i 1973 udkom i ca. 60.000 eksemplarer hver måned.

Vi Unge udkommer stadig, men fra 2000 kun et pigeblad.

 

Se Filmjournalen fra marts 1959 her.

Se Vi Unge fra februar 1964 her.
En lille analyse her.

Da filerne er meget store, kan downloadning tage sin tid!